Pressupost Corrent

DOCUMENTACIÓ

Descripció Arxiu
2013 Accedir
2014 Accedir
2015 Accedir
2016 Accedir
2017 Accedir
2019 Accedir
2020 Accedir
NOTA Any 2021 Pròrroga. La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.
2022 Accedir
Responsable de la informació: Montse López Morante, cap de RRHH Darrera actualització Abril 2021 Categoria: Transparència i Bon Govern